Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrológia R-bolygók

      SZERKESZTÉS ALATT

                                                            Retrográd bolygók

Naprendszerünkben az összes bolygó egy bizonyos sorrendben és egy bizonyos távolságban van a Naptól. Ha a Földről figyeljük a bolygók helyzetét, észrevehetjük, hogy időnként megállni látszanak, majd elkezdenek visszafelé haladni a pályájukon. Valójában a bolygók természetesen nem visszafelé mozognak. Egyszerűen arról van szó, hogy a Földünk "megelőz" egy bolygót a pályáján. Így a Földön tartózkodó megfigyelő számára úgy tűnik, hogy a szomszédos bolygó elkezdett "visszafelé mozogni". Ezt nevezzük R"retrográd mozgásnak". Minden bolygónak megvan a maga hatása a Földre, és következésképpen a földi életre, minden bolygónak vannak bizonyos tulajdonságai az emberekre, eseményekre és folyamatokra gyakorolt hatásában.

A NapA és a HoldB kivételével minden bolygó retrográd (hátráló) mozgást végez.  A bolygó R retrográd mozgása befelé irányítja energiáját. A hátráló jegy megváltoztatja a felfogásunkat és a vágyainkat, és a legjobb erőfeszítéseink ellenére is apátiát, búslakodást, tétlenséget és eredménytelenséget hoz. Ha ismerjük ezeket az időszakokat, elkerülhetjük a felesleges energiapazarlást és frusztrációt, és előre láthatjuk a kialakulóban lévő folyamatok, kapcsolatok és tranzakciók fejlődését. Először is, ez az információ az üzletemberek és a közszereplők számára szükséges. Az asztrológia nagyobb figyelmet fordít a három hozzánk legközelebbi bolygó - a Merkúr-C, a Vénusz-D és a Mars-E retrográd.

                                       Retrográd Merkúr hatása a horoszkópban

A retrográd Merkúr leggyakrabban fejlett mentális képességeket jelöl. Ha a Nap előtt van, ez szellemességet jelez; "a Nap sugaraiban" a legerősebb szubjektivizmuson; a Nap mögött hajlam a miszticizmusra, az okkultizmusra, a titkos tudományokra vagy az énekes tehetségre. A sértett Merkúr közönséges elmét és a jellem kiegyensúlyozatlanságát jelezheti, gyakori lustasággal, hanyagsággal, vagy bármilyen mentális vagy beszédkomplexussal; kis kreatív képességeken, nagy nehézségeken a többé-kevésbé fontos döntések meghozatalában.

Az érzékelés sebességét magának a Merkúrnak a mozgási sebessége befolyásolja. Előrehaladását mindig a hátrafelé mozgás megkezdése előtt és annak vége után lassítja. A Retrográd Merkúr még azokból az apró dolgokból is hasznot húz az embernek, amelyeket a Merkúr által irányított egyszerűen elmulaszthat. Azt is megjegyezzük, hogy a retrográd Merkúr által irányított ügyeket gyakran titokban intézik, mintegy a színfalak mögül, amíg vissza nem tér a közvetlen pozícióba, és el nem éri azt a fokot, ahonnan megkezdte retrográd útját.

A Merkúr retrográd, ha sértetlen, sekélyen elhelyezkedő negatív karakterjegyeket jelez, amelyek a következő fordulat előtt javíthatók. Másrészt, a rosszindulatú bolygók károsítása lehetővé teszi az ember számára, hogy nagy energiákat fejlesszen ki, esélyeket teremtsen az önmagával való harcra, mert pontosan ez, azaz energiaforrás, amelyet az embernek a karma megváltására vagy enyhítésére kell használnia.

A retrográd Merkúr gyakran tanulási nehézségeket, gyakorlatiasság hiányát, idegességet, instabilitást, szüntelen mozgásvágyat, nyugtalanságot, erősen kritikus elmét és apróságok miatti fájdalmas aggodalmat, valamint a gyorsan változó helyzethez való alkalmazkodás nehézségét jelzi. Elsajátítja a rendet, a fegyelmet, a módszert, azt a képességet, hogy a keserű végéig befejezd, amit elkezdtél.

                                        Retrográd Merkúr a jegyekben

Merkúr R C

A Merkúrnak évente legalább három retrográd periódusa van, mindegyik körülbelül 24 nap.

Merkúr a-R Kosban:

Az öndicséret, ingerültség, türelmetlenség, agresszivitás, vakmerőség elleni harc fokozására kényszerít, militarista és szélsőséges nézetekkel és viselkedéssel, polgári viszályra buzdítva, megsértve az erkölcsi és etikai normákat.

Merkúr-R a Bikában:

Lassú gondolkodás, de számító, erősen vágyakozik a pénz vagy más anyagi javak után. Kóros félelem attól, hogy nem kapja meg, amit lehet. Természeténél fogva az ember szélsőségesen materialista. Életében a fő dolog a pénz, az anyagi gazdagság, a szex, sőt a jó és ízletes ételek, az „élni, élni és jót csinálni” képesség. A kreativitás gyakran látható.

Merkúr-R az Ikrekben:

Veleszületett ajándékok – figyelemre méltó művészi készség és kézműves képesség („arany kezek”).

Merkúr R-Rákban:

Ezek az emberek a gondolatokat és ötleteket ismétlés és ozmózis révén szívják fel, nem pedig alapos, szándékos tanulmányozáson keresztül. Saját legjobb tanár. Kérdés, hogy mások mit fogadnak el! 

 Merkúr R Oroszlánban:

Szeret uralkodni másokon. A "páva büszkeség" nagymértékben megzavarhatja a külvilággal való kapcsolatokat. Mottója: „Zseni vagyok, én vagyok a Nap!”. Jaj, annak, aki nem hajlandó engedelmeskedni ennek a „felségnek”, tisztelőjévé, tisztelőjévé válni. Bálványa és bálványa akar lenni egész környezetének. De ahhoz, hogy valódi tekintélyt szerezzen, el kell fojtania fájdalmas büszkeségét, meg kell tanulnia meghallgatni másokat, értékelni őket, és meg kell értenie saját személyiségének kritikáját.

Merkúr R Szűzben:

Az élet számos területén a tökéletesedés mániája uralkodik, ami miatt boldogtalanná válhat, mert nem mindig sikerül megvalósítani a terveit, szándékait; a csalódás rossz hangulatot, bűnös keresést, sőt az idegrendszer (és ha megsérül, a psziché) összeomlását hoz magával. Lehetséges az egészséggel, az étrenddel kapcsolatos túlzott aggodalom, valamint mások agymosása az erkölcs és az etika, az erotika és a szex kapcsán. Gyakran - ragyogó elemző készség, de túl kritikus elme és éles nyelv.

Merkúr R Mérlegben:

A veleszületett művészi képességek, de tehetségének színpadra állítása, a társadalom szolgálatába állítása megakadályozható mind a Merkúr esszenciális természetének, mind a Mérleg jegyének minden negatív tulajdonságával, valamint az az elszántság és az integritás hiánya. Sérülés esetén  nyilvánvaló hűtlenség, tapintatlanság, hűtlenség a házasságban és az üzleti kapcsolatokban, intrikákra való hajlam, viszályok, névtelen levelek stb.

Merkúr R a Skorpióban:

A komolytalan és szeles, perverz és oldott emberek szexuális vonzereje.

Merkúr R a Nyilasban:

Ide illik a közmondás: "Aki szélesebben ölel, rosszul nyom." Az embert leginkább a sokoldalúság és a töredezettség akadályozza meg mindenben. Meg kell tanulnia egy dologra összpontosítani, optimistábban gondolkodni és ész szerüsíteni.

Merkúr R a Bakban:

Az elme nagyon egyszerű és közönséges, lustaság, hanyagság, rohamaival. Bármi akadályozhatja a negatív viselkedést. Az elme nagyon érzékeny. A Bak nem követi mások példáját, nem fogadja el mások gondolatait, elképzeléseit, nézeteit, véleményét. Mindenütt az óvatosság és a bizalmatlanság, a makacsság, az önakarat fog uralkodni benne. Ezekben az esetekben a siker nagyon korlátozott, a boldogság pedig észrevehetetlen. Növekszik a balesetekre, betegségekre való hajlam. Az olyan negatív tulajdonságok, mint az önzés és az irigység, a ravaszság, a ravaszság, a kapzsiság, és a depresszió, felerősödnek. Csökkent vagy teljesen hiányzik a lehetőség céljai, tervei, elképzelései megvalósítására. Ügyesen visszavonul minden javaslattól és tanácstól, hogy mindent személyesen átgondoljon, minden indokolatlan érzelem, külső beavatkozás nélkül elemezzen,

Merkúr R a Vízöntőben:

Jó pozíció káros szempontok hiányában. Nagy esély van arra, hogy jó feltalálóvá, tervezővé, újítóvá válj, hogy megfelelő körülmények között megtaláld a megfelelő forrásokat, akár tehetős szponzor vagy emberbarát. De inkább ragaszkodjon a barátság törvényeihez, tanuljon meg beszélgetni a megfelelő emberekkel, tudjon mások gondolatait többre és kevésbé fontosra osztani, jobban támaszkodjon a saját megérzéseire.

Merkúr R Halakban:

A legjobb kapcsolatok és kapcsolatok csak a Halak, a Rák és a Skorpió jegyeinek képviselőivel lehetnek. Vele született költő, de meg kell tanulnia megvalósítani intuitív elképzeléseit, terveit, szándékait, elsajátítania a szóbeli és írásbeli kommunikáció technikáit, gyakorlatiasabban, konkrétabban gondolkodni, kritikusabbnak kell lennie a szerelem, a szex, a vallási eksztázisok terén, segítsd az embereket a szenvedésben, nemcsak kedves szavakkal, hanem tettekkel is.

Retrográd Merkúr a házakban

Merkúr R a horoszkóp 1-es házban:

 Meg kell próbálni  megszabadulni negatív szokásainktól, segíteni az embereknek több jót tenni.

Merkúr R a 2-es házban

Nagyon sok energiát adnak az élet szokásos apró dolgai. Ahhoz, hogy az ember megtalálja önmagát, helyét a körülötte lévő világban.

Merkúr R a 3-as házban

 Az élet első felében nehézségek lesznek a kommunikáció terén. Meg kell fékeznie túlzottan kritikus elméjét és éles nyelvét, a különféle természetű előítéleteket. Javítania kell a kapcsolatokat a testvérekkel, kollégákkal, szomszédokkal és más közeli emberekkel, önkritikusan elemeznie kell minden cselekedetét.

Merkúr R a 4. házban:

A féktelen érzelmek nagymértékben hátráltathatják az értelmi fejlődést. Minél hamarabb nő fel az ember tudatosan, annál hamarabb mutatkozik meg emberként. És ez mégsem történhet meg középkornál korábban.

Merkúr R 5-ös házban:

 Csak a tudatos szerénység mentheti meg az embert a komolytalanságtól és a szélsőségektől. Aktívan vegyen részt saját gyermekei nevelési és nevelési folyamatában, elmélyültebben és felelősségteljesebben bánjon szerelmi partnerével, ne okozzon neki lelki fájdalmat.

Merkúr R a 6–os házban

A 6-os egészség házában a saját egészséged és minden, ami a mindennapi élettel kapcsolatos. Érezhető nehézségek tapasztalhatók a felettesekkel, beosztottakkal, a kollégákkal való kapcsolatokban, különösen a mások által vállalt elviselhetetlen kötelezettségek miatt. Erős belső szorongás, gyors kiszolgáltatottság, kritikus elme önmagával és másokkal kapcsolatban, önbizalomhiány. Technológiával, gépekkel, mechanizmusokkal könnyebb neki, mint kommunikálni az emberekkel. Itt mindig segít az ellazulás és a megnövekedett töltés lemerítése.

Merkúr R a 7-es házban:

Előző életében problémás házasságban élt, s miután a VII. házhoz tartoznak a mindenféle szerződésen alapuló társas kapcsolatok, az üzleti kapcsolatok is, tehát ezen a téren, valamint a nyilvánosság előtti megnyilvánulásaival okozott magának mindenféle problémát. Itt is utalhat arra, hogy szerződést szegett, becsapott másokat, elsősorban az üzlettársait, és természetesen arra is, hogy megcsalta a házastársát. Emiatt szakítások, válások, pereskedések voltak a következmények. Most meg kell tanulnia megbecsülni az adott szót. Megtanulni, hogy a szerződéseket illik betartani, legyen az üzleti vagy házassági szerződés. Ami talán a legfontosabb, hogy meg kell tanulnia a társkapcsolatokban kommunikálni. A Merkúr a VII. házban, a hagyományos értelemben is azt jelenti, hogy az embernek szellemi társra van szüksége, akivel beszélgetni lehet jókat, és akivel kölcsönösen segíthetik egymást a szellemi fejlődésben.

Merkúr R a 8-as házban:

A korábbi élet materiális beállítottságára utal, arra, hogy a szülött elhanyagolta a szellemi élet aspektusait. Nem törődött a spirituális értékekkel, s emiatt gyakori volt a kudarc az életében. Most meg kell tanulnia megbecsülni az ezoterikus, az okkult és a mindenféle egyéb szellemi értéket, és meg kell tanulnia toleránsnak lenni embertársaival szemben, akik netán más véleményt vagy értéket képviselnek, mint ő.

Merkúr R a 9. házban:

A bizonytalanság és instabilitás a túl sok mobilitás miatt. Az élet nagyon gyenge, törékeny alapokra épül. Lehetséges baleset esés. A gyakorlatiasság és a szervezettség szükséges mind az életben általában, mind a munkában különösen, az igazságosság betartása. Az embernek egy bizonyos élet- és spirituális célt kell kitűznie, és azt el kell érnie.

Merkúr R a 10-es házban:

A fő dolog a határozatlanság és a felelőtlenség, a könnyelműség elleni küzdelem. A politikában ez a személy nyilvánvaló opportunista, az üzleti életben pedig funkcionárius, üzletember és adminisztrátor.

Merkúr R a 11-es ház:

A barátok és alkalmi ismerősök promiszkuitása katasztrofális következményekkel járhat. A dolgokat csak magas lelki szintű barátok, valamint őszinte, lelkiismeretes szolgálat és a barátokért való önfeláldozás tudják korrigálni, segíteni.

Merkúr R a 12-es házban:

Lelkileg kell fejlődni, pozitívabban, progresszívebben használni az intuíciót, a fantáziát és a képzeletet, elutasítva a téves és homályos álmokat. Törődni másokkal, különösen a betegekkel, gyengékkel, szerencsétlenekkel.

                                           Retrográd R Mars

A Mars retrográd mozgása 2,5 hónapig tart, és 2 évente egyszer fordul elő.

Gyakran jelzi a cselekvések, tudattalan motívumait, a neurózis és a mentális komplexumok bizonyos fajtáját és természetét. Gyakran az ember vágyát, késztetéseit vagy éppen tevékenységét gátolja az erősségeiben és képességeiben fennálló bizonytalanság, ritkábban egyéb kedvezőtlen körülmények. Észrevehető óvatosság és körültekintés a döntésekben, tettekben, cselekedetekben, bár a határozottság és az agresszivitás soha nem múlik el, valamint az erotikus-szexuális élvezetek iránti vágy, a haragra való hajlam, az indulatosság.

                                        A Mars retrográd az állatöv jegyeiben

Mars R a- Kosban:

Elsőként a bizonytalanság, titkolózás, elfogultság, agresszivitás. A harcot nem emberekkel kell megvívni, hanem saját negatív jellemvonásaiddal és beállítottságoddal.

Mars R a Bikában:

Fokozatosan erősödő az agresszivitás. Erőt és energiát kell alkalmazni a művészvilágban, a sportpályán, a természettel, az állatvilággal való kommunikációban vagy a környezeti problémák elleni küzdelemben.

Mars R az Ikrekben:

 Kíváncsiság és kíváncsiság, hajlam mind a fizikai, mind a szellemi tevékenységre. Az erőt és az energiát jó célokra kell fordítani, különösen a közeli rokonok, testvérek, nővérek, szomszédok és a környező világ érdekében. Először tanulj meg gondolkodni, és csak azután dönts és cselekedj.

Mars R a Rákban:

Az érzelmek, infantilizmus által blokkolt Marsias dinamika. Itt az egyénnek mindig erős védelmezőre, mentorra, asszisztensre van szüksége. Egyre nagyobb a vonzalom az ellenkező nem iránt, akinek erős vágya van saját otthon, család létrehozására.

Mars R az Oroszlánban:

Az Oroszlán R-Marssal ügyesen manipulálja beosztottjait, az őt körülvevő világot. Nincs tisztában ereje és energiája állapotával, lehetőségeivel. A veszteség felülmúlja a nyereséget, ezért meg kell tanulni veszíteni becsületesen, nemesen és nagylelkűen, drámák és tragédiák nélkül, filozófiai nyugalommal és megbékéléssel.

Mars R a Szűzben:

Nehéz kapcsolatok kialakítani a családtagokkal, kollégákkal, felettesekkel, beosztottakkal a túlzott kritikusság, igényesség, válogatósság miatt. Az erotikus-szexuális probléma itt mindig erősen kiemelésre kerül. Meg kell tanulnod ellazulni és kisöpörni a szorongásos és feszültséges állapotot a lelkedből, fejleszteni magad lelkileg és segíteni ebben másokon.

Mars R a Mérlegben:

 Minden társadalmi kötelesség csak a házasságban vagy üzleti életben lévő partnerre hárul. A házas élet gyakran ok nélkül vagy öntudatlanul megsemmisül. Mindig lelki békét és harmonikus kapcsolatokat szeretne másokkal, különösen a házasságban vagy üzleti életben élő partnerekkel. Nem könnyű együtt élni egy gE akár nő vagy férfival. Nem szereti, a vitát viszont kiválóan tudja generálni. Ha a 7--es házban van, akkor perlekedő típus.

Mars R a Skorpióban:

 Növeli az egyén belső életének aktivitását és mozgékonyságát, állandó készenlétre kényszerítve, védve a szenvedélyek támadásaival szemben. Keményen kell dolgoznia önmagán, hogy az újjászületés útjára léphessen. Meg kell tanulnod megbocsátani és felejteni, és erődet és energiádat az aktív alkotómunkára kell adni, egy külső pozitív tárgyra irányítva őket.

Mars R a Nyilas jegyében:

Meg kell tanulni összehangolni a kívántat a lehetségessel, és csak ezután kell a végsőkig elérni céljaikat.

Mars R a Bakban:

Gyakran teremt konfliktushelyzetet a múlt öröklött bölcsessége és a jelen impulzív vágyai között. A legjobb segítők az életben és a karma engesztelésében vagy enyhítésében az idősebb emberek, bölcsebbek, egyértelműen hangsúlyos kötelességtudattal, felelősséggel tetteikért és tetteikért.

Mars R a Vízöntőben:

 Fokozza a személyes szabadság és függetlenség iránti szomjúságot, valamint minden erőszakkal, kényszerrel szembeni ellenállást, legyen az állami és szociális vagy érzelmi természetű. Minden változhat a lelki hangulat és impulzusaitól függően.

Mars R a Halak jegyében:

 Az agresszivitás csak elzárja a célhoz vezető utat. Gyakran előfordul, hogy a szó szerinti értelmében menekülnek a nehézségek elől, és keresik az igazolást minden cselekedethez, cselekedethez.

                                                        Retrográd Vénusz

A Vénusz retrográd időszaka körülbelül 40 napig tart, és 19 havonta fordul elő.

A Vénusz retrográd időszakát a szimpátiák, antipátiák és az emberek értékekhez való hozzáállásának instabilitása jellemzi. Nem jó a házasságnak, az eljegyzésnek, és még egy első találkozás sem valószínű, hogy a Vénusz retrográd állása alatt hosszú távú és tartós kapcsolatot eredményez. A lényeg az, hogy az embereknek van egy "lebegő" elképzelésük arról, hogy mit és kit szeretnek valójában. És ha ilyen környezetben alakul ki a partnerség, mindkét partner valószínűleg elgondolkodik azon: "Vajon a jót választottam?

                                               Retrográd Mars

                                                     Retrográd Mars házakban

Mars R az 1. házban:

Az élet első fele ádáz küzdelemben telik el negatív jellemvonásaikkal és hajlamaikkal, különösen a kérkedéssel és kegyetlenséggel, féktelenséggel és veszekedéssel; ki kell alakítani a bátorság érzését, a bátorságot, és irányítani kell a kreatív és építő munkára, valamint az erotikus-szexuális igények racionalizálására.

Mars R a 2. házban:

Az élet első felében küzdeni kell a tudatos mutogatás és az egyértelmű pénzszomj ellen, a másodikban pedig észerű a pénzt felhasználni, egy részét jótékony célra, anyagi támogatásra fordítani. a művészeti világ fiatal tehetségeinek, különösen fiatal zenészeknek és énekeseknek, valamint a tudomány vagy a technológia területén kezdőknek.

Mars R a 3. házban:

 Ez egy jelentéktelen diák és nehéz tinédzser, aki vitákat, viszályt és viszályt vet mindenütt és mindenhol. A fejlődéshez tudatosan fel kell ismernie a munka fegyelmét, engedelmeskednie kell az ész sugalmazásának, óvatosabbnak kell lennie a megnyilvánulásokban és udvariasabban kell bánnia másokkal.

Mars R a 4. házban:

Szenved az apa vagy anya kegyetlenségétől, viszályaitól, egymás közötti hibáitól.

Mars R az 5. házban:

Tiszteletteljesebb hozzáállást igényel a szerelmi és házasságon kívüli partnerekkel, a gyerekekkel szemben, minden erejüket, képességüket oktatásukra és nevelésükre fordítva.

Mars R a 6. házban:

 Az élet első felében különös figyelmet kell fordítani saját egészségére. Humánusabban kell bánni a beosztottakkal, állatokkal. Ügyeljen a személyes higiéniára és az étrendre, amelyek a test és a lélek és a lélek legfontosabb tényezőivé válhatnak.

Mars R a 7. házban:

 Szükséges, hogy ne idegesítse fel partnereit a házasságban és az üzleti életben, tanulja meg a hűséget és az objektivitást; önzéssel és szenvedélyekkel váljanak el, tiszteljék az állam- és köztörvényeket, a szálló és a közlekedés szabályait, vegyék figyelembe partnereik vágyait, igényeit. A partnerrel való kompatibilitásnak nemcsak fizikainak, hanem lelkinek is kell lennie.

Mars R a 8. házban:

Az élet első felében félni kell a balesetektől, a katasztrófáktól, az örökség elherdálásától, a barátoktól, partnerektől való elválástól és mindez a saját hibája, valamint a becstelenség, kegyetlenség, igazságtalanság. Türelemnek és leereszkedésnek kell lennie, érzelmeit egyensúlyba kell hozni és szigorúan ellenőrizni kell, rendkívüli őszinteséget és lelkiismeretességet kell tanúsítania a pénzügyi tranzakciókban, jóakaratot a külvilággal való kapcsolatokban.

Mars R a 9. házban:

Azt jelzi, hogy fel kell hagyni a harcos ateizmussal és a hívők üldözésével, valamint a vallási fanatizmussal és dogmatizmussal, több türelmet, irgalmat, engedékenységet mutatni, elismerni a szellemi szabadságot, a vallást, a polgári szabadságot, be kell tartani a humanizmus filozófiai nézeteit, nem erőltetik meg hitük, és nem bántanak meg senkit.

Mars R a 10. házban:

Instabilitás a szakmában a rossz választás vagy a rossz tevékenység miatt. Az egyén gyakran összeütközésbe kerül a hatóságokkal, nem tartja be a fegyelmet és a tulajdonos érdekeit, csak a saját javával törődik. A becsületet nem szabad feláldozni az ambícióért.

Mars R a 11. házban:

 Azt mondja, hogy kerülje a durva, romlott, véletlenszerű emberekkel való kommunikációt. Soha ne kérjen kölcsön pénzt, és ha ez megtörténik, azonnal adja vissza és fizesse ki.

Mars R a 12. házban:

 Lemond az alkoholról, a gyógyszerekről, mindenről, ami tönkreteszi az egészséget. Szolgálj másokat, gondoskodj a betegekről, segíts a gyengéken, vegyél részt irgalmasságban, jótékonykodásban.      

                                                          Retrográd Jupiter

Ez egy olyan időszak, amikor a kormányügyekben a haladás sebessége csökken. Egy régi kérdés vagy probléma "előkerülhet" ebben az időszakban.

A jupiteri önkompenzáció az egyén befelé irányul. Ezek az emberek erősen hajlamosak belemerülni mindenbe, ami kulturális-oktatási és filozófiai-vallási problémákkal kapcsolatos. Az öntudatot a tudattalan, a tudatalatti, az álmok és előérzetek, a spontán tisztánlátás-tisztahallás vagy más hasonló jellegű és természetű projekciók szabályozzák. Ezek az, vetületek erősek és fényesekké válnak jó és erős konfigurációban, sértetlen erős

Uránusz mellett. A retrográd Jupiter a múlt erkölcsi tanulságainak elemzésén keresztül fejleszti a belső érzések, más emberek belső világának megértését.

                                   Jupiter az állatövi jegyekben

Jupiter R a Kosban:

Nagyra tartotta magát. Elbizakodott, beképzelt és kellően önző volt. E miatt rengeteg anyagi és erkölcsi veszteség érte. Nem tanult eleget, elpocsékolta az energiáit Tulajdonképpen kiváló képességekkel rendelkezhetett volna, ahhoz, hogy egy kicsit szebbé, jobbá tegye a világot, amelyben élt. Ezt a lehetőséget játszotta el, most pedig ezt kellene valahogy jóvátennie.

Jupiter R a Bikában:

A hiúság és a gazdagság növeli az önelégültséget, az arroganciát. Az egyén nem hajlandó meghallgatni mások véleményét, túlságosan a saját "én"-jét mutatja. Itt szükséges az egyszerűség és az őszinteség ápolása a külvilággal való kapcsolatokban, a vele való kommunikációban. A legtöbb hasznot a művészet világa hozhatja, főleg a zene, az éneklés, majd a kézművesség és a hobbi, mert ennek az embernek „arany kezei” vannak.

Jupiter R az Ikrekben:

Elsősorban arra utal, hogy nem rendelkezik önálló ötletekkel, gondolatokkal, és nem rendelkezett velük előző életei során sem. Túlságosan alkalmazkodó volt, a véleményét mindig a másokéhoz igazította. Nem volt kellően megértő az embertársaival. A kommunikáció elég sok problémát okozott számára, mert hajlamos volt a felelőtlen kijelentésekre, a pletykálkodásra, a kritikára. Túlzottan kritikus is volt, pontosabban túl éles nyelve volt, s ez volt, ami mindig bajba sodorta.”.

Jupiter R a Rákban:

A múlthoz való túlzottan erős kötődést, és a múltból is a gyermekkorhoz, illetve az anyához való túlzottan erős ragaszkodást erősíti fel. Általában elvárja az ilyen ember, hogy mindig mások gondoskodjanak róla, ő viszont képtelen erre másokkal szemben.

Jupiter R az Oroszlánban:

Na, a két tüzes hogy jön össze? A túlzott kreativitás, pontosabban ennek a negatív megnyilvánulásai, hogy rendkívül nagyra tartja magát, csak a saját ötletei a jók, senkitől nem fogad el semmilyen ötletet vagy tanácsot. Általában az ilyen ember mindig valamilyen magas pozícióban, előkelő emberként éli le az életét.. De a tevékenysége mindig csak a saját érdekeit szolgálja, a közérdekében nem igazán képes tevékenykedni. Gondoljunk arra, hogy az e a Mundán 5. Ház, a F pedig általában a szerencse. Ugye az 5. ház a játék+ F a szerencse= Szerencsejáték. Utal ez a helyzet arra, hogy szenvedélyes szerencsejátékos volt, és arra is természetesen, hogy ez a játékszenvedélye - az 5. ház a tőzsde is - és a tisztességtelen spekulációk csődbe vitték. A feladat: a diszharmonikus fényszög mindig kihívást jelent, amit meg kell oldani. Ha próbálkozik, ha felveszi a kesztyűt, akkor megoldhatja.

Jupiter R a Mérlegben:

A felfokozott igazságérzet megköveteli, hogy ne vigyük túlzásba, ne tegyünk túlzásba az igazság bajnokaként, fékezzük meg azt a vágyat, hogy mindig és mindenhol beleavatkozzunk mások dolgába. Mindent nyugodtan és tisztességesen kell felfogni és elemezni: ahogy az igazi igazságosság megköveteli.

Jupiter R a Skorpióban:

Egy érdekes helyzet, mert szinte mindig azt jelenti, hogy a szülöttnek az előző életében már egy óriási spirituális tudása volt, s a jelen életben ez a spirituális tudás ütközik az érzelmeivel, az ösztöneivel és a jelen életnek a materiális beállítottságával. Úgyhogy ebből származnak a problémák tulajdonképpen, meg abból, hogy az előző életben, rendben van, hogy nagy tudással rendelkezett, de maga a hite, a beállítottsága túlságosan konzervatív volt. Aztán, ha nem ilyen nagy magas szellemiségű emberrel találkozunk, akkor az jelentheti azt, hogy az ilyen emberek előző életében sok munkahelye volt, egyikben sem tudott megmaradni néhány napnál, hétnél tovább. Ez a sok munkát teszi lehetővé, pláne ha diszharmonikus fényszögben van, akkor azért az ilyen embert meg lehet ám dolgoztatni rendesen. Feltéve, ha a horoszkóp egyéb része ezt lehetővé teszi, mert azért az is kell.

Jupiter R a Nyilasban:

A múlt öröksége lehet a kozmosz és törvényei ismeretének igénye, prófétai ajándék és prófétai álmok, újabb és újabb információk utáni szomjúság. Az oktatás és önképzés, valamint a múltban felhalmozott tapasztalatok felhasználása nagy hasznot hoz. Ha nagyon jól áll, jó támogatást kap a szellemi bolygóktól (H, I, J) a 9. házban, akkor utalhat prófétai tehetségre, látnoki képességre.

Jupiter R a Bakban:

Előző életében rendkívül anyagias, kicsinyes ember volt, aki túlságosan konzervatív felfogással rendelkezett, túlságosan merev magatartása volt, ez nem tette lehetővé, hogy a nála fiatalabbakkal jó kapcsolatokat tudjon kialakítani. Ez a generációs problémák legjobb jelölője. A hatalomvágya, vezetni, uralkodni akarása miatt elhanyagolta, és elhanyagolja a családját.

Minden negatív tendencia mellett csak érett években, majd a múltból örökölt magasabb szellemi igények segítségével lehet sikeresebben folytatni a küzdelmet.

Jupiter R a Vízöntőben:

A rendkívüli szabadságvágyat jelenti, szinte semmilyen korlátot nem tűrt el, ezért tartós kapcsolatokat nem tudott kialakítani. Jelentheti, hogy a szülött klausztrofóbiában szenvedett, és szenved most is. Szélsőséges nézetei voltak, túlságosan forradalmi beállítottságú volt, ezért összeütközésbe kerülhetett a hatalommal. Ezeknek az embereknek a házasság rosszabb, mint a börtön. A körülöttük lévők közül csak az odaadó, hasonló gondolkodású embereket tolerálják. Örömet és boldogságot csak a szerelmi vagy üzleti partner helyes megválasztása, a találmányok feldolgozása és megvalósítása, a legújabb technikai újítások munkahelyi alkalmazása, az elképzelések, tervek gyakorlati megvalósítása adhat.

Jupiter R a Halak jegyében:

Hagyomány szerint az uralmi jegy. Előző életében szerzetes volt, vagy kolostorban élt, vagy valamilyen spirituális közösség tagja lehetett, filozófiával foglalkozhatott. Önként vállat bezártságban élt. Rendelkezhetett paranormális, médiumi képességekkel, kiváló intuícióval, ha az F a szellemi bolygóktól fényszöget kapott. Ha diszharmonikusan áll, akkor az ezektől való félelmet mutatja, és hogy hajlamos elmenekülni, elvonulni az illúziók a fantáziák vagy az elérhetetlen álmok világába, ez az önbecsapás biztos lehetősége. Ha, a F-tol, kap R-ot vagy, W vagy együtt áll vele, egy olyan mamlasz ember lehet, akinek szüksége van szellemi vezetőre, aki mindig megmutatja, hogy milyen úton kell járni. Ha sok kritikus fényszög éri, általában megpróbálja kihasználni mások jóindulatát, segítőkészségét.

                                                Retrográd Jupiter a házakban

Retrográd Jupiter az 1. házban:

Az egyén élete első felében még a Jupiter esszenciális természetének negatív vonásainak erős kontrollja alatt áll, mert mindig úgy tűnik számára, hogy a törvények és szabályok nem vonatkoznak személyiségére.  Meggyőződése volt, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, csak rá nem. A szabályok azért vannak, hogy ő áthághassa. Ha rossz F eleve azt ígéri, hogy hajlamos mindig a határon mozogni a törvény és törvénytelen dolgok között, ha erősen támadott, inkább a törvénytelen, nagy galádságokra képes. Túl sok időt tölt a saját testi élvezeteivel, hatalmas lakomákat, ivászatokat rendez, vagy azok résztvevője, szinte biztos, hogy az ilyen ember idős korára terebélyes lesz, elhízik.

Jupiter R a 2. házban:

Előző életben az anyagi javakkal felelőtlenül bánt. Gyakran jelzi, hogy nehézségei támadnak az örökségével, elherdálja. Aztán jön annak megértése, hogy szolgálni kell az embereket, hogy az emberben kötelesség- és felelősségtudatot kell ápolni, és aktívan részt kell vennie a saját és a körülötte lévők kulturális és szellemi szintjének emeléséért folytatott küzdelemben.

Jupiter R a 3. házban:

Nem tanult eleget előző életében, felszínes volt, sok mindenbe belekezdett, de semmit nem fejezett be. Kapcsolataiban problémái voltak tisztességtelensége miatt, a testvéreivel nehézségei támadtak, pereskedett velük. Általában jelzi, hogy utazásai közben problémái támadnak, kirabolhatják, baleset érheti. A balesetveszélyt erősítheti, ha a E vagy H diszharmonikus fényszögét kapja.

Jupiter R a 4. házban:

 Leggyakrabban a személyiség fejlődése negatív irányban megy végbe, az ember túlságosan el van foglalva önmagával, teljesen figyelmen kívül hagyja a körülötte lévőket problémáikkal, szükségleteikkel. A házban és a családban zsarnok, zsarnok, despota, aki elsősorban önmaga Az embernek fel kell ismernie a múltban elkövetett hibáit és, meg kell fékeznie a családjával való kapcsolatok kiterjedtségét. Előző életében zsarnok volt a családdal szemben. Azt mondja az asztrológia, hogy a F helyzetéből lehet arra következtetni, hogy az ember hol kapta a szülőktől a legnagyobb anyagi támogatást. Retrográd F esetében nem nagyon.

Jupiter R az 5. házban:

Ez majdnem olyan jó, mintha az e-ban lenne. Jelzi, hogy a szerelmi kapcsolataiban felelőtlen volt, túl sokat várt el a partnertől, ő viszont keveset teljesített vele szemben. A játékszenvedélyének köszönhetően hajlamos a kapcsolatokat is játéknak nézni, könnyelműsködik. Ilyenkor lehet összehozni szándékunk ellenére egy-két gyereket. Ezzel annyit lehet inni, amennyit csak nem szégyell, nem szükséges ehhez a I. A különbség az, hogy aI-nal sokkal könnyebb berúgni, a F-el az 5. házban azért többet kell innia a berúgásért. A gyermekek okoznak problémát, mert nem igazán akar róluk gondoskodni. Ha esetleg a 2. ház ura is az 5. házban van, akkor meg annyit költhetünk a gyermekünkre, amennyit nem szégyellünk, ráadásul sosem lesz vele elégedett. Fordítson nagyobb figyelmet a szabadidőre.

Jupiter R a 6. házban:

A Jupiter-betegségek elkerülése érdekében komolyan kell ügyelnie saját egészségére, személyes higiéniájára és étrendjére, sportolni kell járnia. A családtagokkal és az alkalmazottakkal, a felettesekkel és a kollégákkal, a beosztottakkal való kapcsolatok javítása. humánusan bánjon a háziállatokkal és madarakkal. Rossz fényszögben végtelenül lusta, kényelmes, ember.

Jupiter R a 7. házban:

 Megköveteli a partnerektől, hogy aktívan vegyenek részt ügyeiben, figyelmen kívül hagyva a meg lévő törvényeket és a szabályait. Az élet második felében éppen ellenkezőleg, őszintébb hozzáállásra van szükség a házasságban vagy az üzleti életben partnerekkel szemben, hogy elkerüljük a nagyobb bonyodalmakat és csalódásokat. Válás lehetőségét mutatja, és hogy, vagy a házastársával, vagy az üzleti partnereivel, szerződéses társaival pereskedni kényszerül. Nem kedvez a nyilvánosság előtti sikerhez. Küszködhet ugyan, csak az elismerést nem fogja megkapni soha. Persze ha nem támadott az égitest, mert ha támadott, akkor, amíg retrográd a progresszív horoszkópban, addig a múltbeli karmát dolgozza fel, amikortól direktre vált akkor az addig szerzett újakat is.

 A F a VII. házban, ha jól áll, akkor az általában azt mondja, hogy szerencsés, boldog házasság. Ha a VII. ház eleve több jegyből áll és ráadásul még több bolygó is áll benne az F- kívül, akkor több házasság is, de ettől lehet még mindegyik házassága akár boldog is. Ha rosszul áll az F, akkor szinte biztos a válás, akár többször is.

Jupiter R a 8. házban:

Utalhat arra, hogy titkosrendőrségi munkatárs volt. Általában halállal kapcsolatos foglalkozásokat jelöl, lehetett ítélet végrehajtó is. Negatív életfilozófiája volt. Ha rosszak a fényszögei, előző életeit is végigkísérte a halálfélelem. Ha H, I, I, J, fényszög kapcsolata van, akkor erős okkult képességeket jelöl, sokat foglalkozik az élet és halál misztériumával, ezoterikával. Az őszinteségnek és a lelkiismeretességnek jelen kell lennie a pénzügyi tranzakciókban, a tisztességnek az emberekkel való kapcsolatokban.

Jupiter R a 9. házban:

Az egyénnek kulturálisan, spirituálisan kell fejlődnie, a humanizmus és az altruizmus filozófiáját követve, türelmesnek kell lennie. Mint szellemi vezető, gyarmatosító, diktátor, vagy guru, kihasználta követőit, ezért nem jutott előre a szellemi fejlődésben. Ha rosszak a fényszögei, jelen életében is nagy akadályai vannak. Nem tud a lényegre koncentrálni.

Jupiter R  a 10. házban:

Előző életei során önmagát akadályozta a fejlődésben. Abban, hogy egyenesen elérje a céljait, könnyelmű, tisztességtelen és felelőtlen volt. Ha most harmonikusak a fényszögei, szerencsés, és ezért általában magas pozícióra, rangra számíthat ez élete során. Ha negatív fényszögei vannak: plRW, akkor tisztességtelensége és a felelőtlensége miatt, jelen életében is elbukik. Mindenhez őszinteség és tisztesség, hűség és pártatlanság kell.

R Jupiter a 11.

Kisebbrendűségi érzését azzal kompenzálta, hogy alantas társaságba keveredett, erkölcstelen életet élt. Utalhat a kábítószerre, hogy nem voltak barátai, de ha voltak, kihasználta őket. Óvakodni kell attól a csapdától, amelyet bármely csoport, söpredék banda állított fel erkölcstelen, erkölcstelen, elvtelen. Gyakran maga az egyén vezetheti őket. Ezek az emberek csak egy kétes társadalom társaságaiban érzik magukat jól, a normális emberek társadalmában gyakran kisebbrendűségi komplexusban szenvednek. Kategorikusan kerülnie kell a hamis barátokat.

Jupiter R a 12. házban:

Általában nehéz karmára utal. Ha jó fényszögeket kap, azt jelenti, hogy lehetőséget kapott e nehéz karma feloldására. A nehéz karma abból eredt, hogy korábbi életében elkövetett dolgai miatt száműzték, vagy szabadságvesztésre ítélték, esetleg mártír volt. Az örökség nagyon nehéz. Radikális életmódváltásra van szükség, amelyhez lelki látókörét bővítve próbáljon érzékenyebb lenni másokkal való kapcsolatában.

Retrográd Szaturnusz

Ebben a helyzetben a Szaturnusznak a legerősebb védelmi rendszerre van szüksége minden olyan külső befolyás ellen, amelynek ezen a területen az egyén a leginkább ki van téve. Egyes esetekben túlságosan félénk és félénk, máskor pedig rendkívül arrogánsan és szemtelenül tud viselkedni, ezzel elfedve gyengeségeit. Igaz, mindkét esetben észrevehető belső erő birtokában lesz, és nagy sikerrel küzd a belső tudattalan kísértésekkel, ellenáll minden kívülről jövő kísértésnek, növelve egyéniségében, biológiai mezejében és a biomágnesesség elemeiben rejlő lehetőségeket, kikristályosítva belső tartalmát. világ.

A visszafelé haladó Szaturnusz minden esetben bizonyos befolyást gyakorol a Holdra, attól függően, hogy éppen a Föld és a Nap közötti belső pályán, vagy külső pályán áll. Az első esetben közös befolyást gyakorol a Nappal, fényes introvertált hoz létre, a második esetben pedig a Nappal szembenállásban a bolygóval, amellyel jelenleg valamilyen aspektust alkot. , de mindig nagy hangsúlyt fektetve az objektivitásra, a hűségre, a pártatlanságra és a kifelé irányuló érzésekre.

A Retrográd Szaturnusz a Radixban mindig megértetett velünk, hogy minden erőfeszítés, amely mind a szakmai, mind a társadalmi státusz elérésére irányul, csak a múlt tapasztalatain alapul. Ezek az emberek gyakran megoldják azokat a problémákat, és befejezik azokat a dolgokat, amelyek még mindig befejezetlenek, azt a munkát, amely a múltban befejezetlen volt. Most minden szakmai ügy és maga az egyén tevékenysége állandó felülvizsgálatra, változtatásra, fejlesztésre szorul. A retrográd időszakban a Szaturnusz különösen körültekintővé és türelmessé teszi az embert, a konzervativizmus átmenetileg átveszi az uralmat a progresszív tendenciákon, és arra kényszeríti Önt, hogy felvegye a régi, régóta megkezdett üzletet, és ne kezdjen újat még akkor sem, ha bármilyen ötlete és megvalósítási lehetőség adódik.

Ez jelzi, hogy az ember hol állt meg fejlődési útján, és hol kell minden erejét és energiáját bevetnie ahhoz, hogy a megszakadt utat ismét folytathassa. A retrográd pozíció növeli a felelősségérzetet, arra kényszeríti az embert, hogy közelebbről is szemügyre vegye a múlt tapasztalatait, jó és rossz tanulságait egyaránt.

A Szaturnusz lehetőséget ad az embernek arra, hogy a felhalmozott szaturnuszi bölcsesség felhasználásával kijavítsa a régi hibákat, javítsa lelkileg, ugyanakkor megtagadja a komolytalan viselkedést, a szelességet, a kapzsiságot, a kapzsiságot, a legjobb jellemvonásokat és hajlamot saját fejlődése javára irányítva. előre és felfelé, saját szelleme fejlődésének nevében.

                                                Retrográd R Szaturnusz-G

A késleltetett események és a meghiúsult tervek az élet rendszeres részévé válnak, amikor a Szaturnusz körülbelül 4,5 hónapig retrográd mozgásban van. Általában ez a gátlások, késedelmek és halasztások időszaka, amikor a külső körülmények azt sugallhatják, hogy a munkát újra kell csinálni, finomítani és tökéletesíteni kell.

A Szaturnusz retrográd 2022-ben:

Június 4 - október 23.

                           Retrográd R Szaturnusz-G az állatöv jegyeiben

Szaturnusz R Kosban:

A lelki és fizikai megkeményedés, erős érzések és a személyes szabadság és függetlenség igénye, az a képesség, hogy minden erődet és energiádat célod elérésére irányítsd. Itt erősödik az állandóság és a kiegyensúlyozottság, ami nem jellemző a „kosokra”, a készséget arra, hogy teljes felelősséget vállaljon döntéseiért és tetteiért. Ez a múlt erős próbáinak öröksége.

Szaturnusz R a Bikában:

 Erős kötődés mind az emberekhez, mind a helyekhez, hagyományokhoz, szokásokhoz. Az egyén csak szerettei és közeli emberek között érzi magát kiválóan és biztonságban, ismerős és ismerős helyen. Ilyenkor bízik önmagában, képességeiben és nem fél semmilyen nehézségtől, akadálytól. Ennek a személynek az életét gyakran bonyolítja a mazochizmus fogalma. Filozófiai nézeteinek és világnézetének bizonyos korrekciója után a jövőben elhagyhatja a belső ballasztot, ami nagymértékben megzavarja a szellemi evolúciót.

Szaturnusz R az Ikrekben:

 A ficánkoló „ikrek” túl élénk természetével nehezen találja meg az ember a közös nyelvet, akinek vérében van a társaságkedvelő és a fecsegési tehetség. A „szaturnuszi” jól tudja, mit akar mondani, de nem tudja pontosan, hogyan fejezze ki gondolatait, ezért nehezen tud közönség előtt beszélni. Összegyűjtheti a szükséges információkat, de nem fejti ki; neki. Neki könnyebb papírra vetni a gondolatait, mint az emberek előtt.

Szaturnusz R a Rákban:

Erős kötődés az otthonhoz, a múlthoz, az idősebbek tekintélyéhez. Az ember megpróbál kommunikálni régi barátaival, ismerőseivel, amennyire csak lehetséges. Fontos, hogy meg tanuljon önállóan gondolkodni és érvelni, elemezni és döntéseket hozni, megtagadva mások tanácsait és ajánlásait, csak ebben az esetben lesz képes sikereket elérni az életben és a munkában.

Szaturnusz R az Oroszlánban:

 Nagyon agresszíven tör utat céljához, egyrészt alaposan szemügyre veszi az általánosan elfogadott szabályokat, törvényeket, másrészt elég önkényesen és csak a maga javára értelmezi azokat. A legnagyobb sikert az államügyek és a politikai színtér, a közigazgatási tevékenység, a jótékonyság és a társadalmi problémák megoldása hozza.

Szaturnusz R a Szűzben:

 Fokozza a rend és a pontosság, a pedánsság és a pragmatizmus, a mindenféle apróság és részlet, a kritika iránti szeretetet. Ezek az emberek mindig megpróbálják ráerőltetni másokra az alapvető nézőpontjukat, egy előre megalkotott sémát, tartanak, akárcsak a pestistől, minden improvizációtól, elutasítanak minden kompromisszumot.

Szaturnusz R a Mérlegben:

 Növeli a komolyságot és a felelősséget. Az élet programja a megbékélés és a megbékélés, az éles sarkok elsimítása és a kompromisszum elfogadása az igazság megváltoztatása nélkül. Az egyénnek gyakran nagy hatalma van mások felett, és befolyásolhatja életüket és sorsukat. A fő feladat a társadalmi igazságosság és egyenlőség kiharcolása az emberi kapcsolatokban, kategorikusan megtagadva befolyásukat önző és önző célokra.

Szaturnusz R a Skorpióban:

Itt az élet bölcsessége egyszerűen a múlt öröksége. Semmi sem kerüli el ennek az egyénnek a tekintetét. Bármilyen megtévesztést azonnal érez és felfed. Ezt az embert nem vakítja el az élet öröme vagy a munka sikere. Egyszerre lehet idealista misztikus, materialista, keresztes lovag, forradalmár, bámulatos intuícióját és éleslátását nagy szakértelemmel használja. Életének fő célja az igazság keresése.

Szaturnusz R a Nyilasban:

Fokozza az optimizmust, a fanatizmust, a személyes szabadságvágyat, a függetlenséget, a függetlenséget. Az egyén csak a saját elméjével él, egy filozófiai raktár elméje szerint, nem hallgat senkire, nem bízik senkiben. Gyorsan tud reagálni egy ötletre, de ugyanolyan gyorsan elhagyja azt. A gyengék, a gyengék, a megalázottak lelkes védelmezője. Utál mindent, ami szürke, hétköznapi, hétköznapi, ostoba és korlátozott. Tudományos vitákban, vitákban keresi az igazságot, és a sportágakban bizonyítja fizikai fölényét. A legnehezebb számára az, hogy engedelmeskedjen a másiknak, ezért legtöbbször szabad szakmákat választanak. Nagy sikereket értek el a kutatómunka, különösen a múlt, a jelen és a jövő különféle vallási mozgalmai kultikus rítusaival és vallásával kapcsolatos problémák vizsgálata, valamint tudományos expedíciók, kirándulások,

Szaturnusz R a Bakban:

Fokozza a kitartást és a kitartást, a kitartást és a kitartást, a türelmet és a türelmet, a visszafogottságot és az önuralmat. Az egyén csak magányában tudja gondolatait valamilyen meghatározott célra összpontosítani, egy tudományos, filozófiai vagy más jellegű témára. Ezek az emberek utálják a közönségest és a szürkét, az értéktelent és a közönségest, az alázatost és az erkölcstelent. Sokan még a szerelmet és a szépséget is túlzásoknak tekintik, amelyek félrevezethetnek, és gyakran elkerülik a társadalmat és a társadalmi tevékenységeket. Itt feltehetően az ember egyszerűen megérett karmája kiteljesedésére.

Szaturnusz R a Vízöntőben:

 A személyes szabadság és függetlenség iránti szomjúságot, minden új és még ismeretlen. De ennek a megközelítése mindig szokatlan, eredeti. Az életfilozófia stabil, megingathatatlan. Erős kíváncsiság valamint önuralom és önkritika. Ezek az emberek szinte mindig készek beismerni hibáikat, tévedéseiket, tévedéseiket. Tudatosan próbálják megérteni küldetésüket kortársaikkal kapcsolatban, feltárva a jövő értékét, összekapcsolva a jelennel és a múlttal.

Szaturnusz R a Halakban:

Az életkorral válik az egyén merész, bátor, harcossá. Az ember elkezdi megtalálni tehetségét, elhivatottságát valamire, fejleszteni azokat a múlt felhalmozott és öröklött tudásának felhasználásával. Fokozatosan kezdi érezni, megérteni azt, amit mások nem is tudnak. Az egyén hallgat és engedelmeskedik belső hangjának, elvezeti őt a szellem evolúciójához, erősödik, ami arra készteti a többieket, hogy engedelmeskedjenek neki és kövessék őt.

                                  Retrográd Szaturnusz G a házakban

Szaturnusz R az 1. házban:

Kényszer és erőszak nélkül az ember megnyugtatja jellemének és beállítottságának negatív vonásait. Különösen a veszekedést, kényszerítve magát, hogy alkalmazkodjon az emberekhez és a körülményekhez, és megértse, hogy az ember erejét és hatalmát tisztességesen kell felhasználni. A kegyetlenség és az erőszak csak egy képernyő, amely mögött gyengeség és bizonytalanság van. hatalmukban.

Szaturnusz R a 2. házban:

 Itt gyökerezik az a koncepció, hogy a pénz erő és hatalom. Az élet fő értelme a profit, az anyagi értékek és előnyök, az anyagi függetlenség és az önellátás, a vagyon birtoklása. De ahhoz, hogy boldogabb legyél, abba kell hagynod az „aranyborjúhoz” való imádkozást, és át kell vinned az életpályákat egy spirituális irányba, miközben jótékonysági tevékenységet és irgalmasságot kell folytatnod.

Szaturnusz R a 3. házban:

 Ifjúságban az egyén gyakran nem hajlandó kommunikálni egyenrangúakkal, nemesebb társadalmat keres. Megtagadhatja a háztartási feladatokat és a kapcsolatot szeretteivel, rokonaival, testvéreivel, szomszédival és kollégáival, akiket nem tud, vagy nem akar megérteni, akiknek nem akart segíteni, amikor segítségre volt szükségük. Az élet közepe felé közeledve ezeknek az embereknek át kell gondolniuk korábbi kapcsolataikat szeretteikkel, mindenben segíteniük kell őket anélkül, hogy megtagadnák sem a szeretetet, sem az időt, sem a pénzt. Meg kell tanulniuk arrogancia, agresszió nélkül, csendben és leereszkedően kommunikálni másokkal.

Szaturnusz R a 4. házban:

A Szaturnusznak ez a pozíciója további nehézségeket okoz a saját házban az önzése és kapzsisága, zsarnoksága és despotizmusa miatt. Térjen észhez, és radikálisan változtassa meg a családhoz és a barátokhoz, a környezethez való hozzáállását, mert csak így tudja az ember megmenteni a lelkét és enyhíteni a karmáját.

Szaturnusz R az 5. házban:

 Ha egy személynek gyenge negatív vagy sérült kozmikus státusza van, ez arra készteti, hogy feladja a szülői felelősséget, a gyerekeket, oktatásukat és nevelésüket a sors kegyére hagyja. Ebben az esetben jobb, ha nem vállalunk gyereket, hiszen azok elsősorban az úgynevezett nehezek közé esnek, és egy idő után maga az egyén is megtapasztalja hálátlanságukat, sőt megtorlásukat. Minél előbb megérti ezt az ember, annál jobb saját üdvössége szempontjából. A gyerekekkel mindennek ellenére foglalkozni kell, teljes odaadással, érdektelenül és önzetlenül szeretni őket.

Szaturnusz R a 6. házban:

 Az élet kezdetén az egyén nagy egoistának és bürokratának tekinthető, aki mindent csak a maga és a saját érdekében próbált megtenni. De idővel maga az élet is arra kényszeríti, hogy keresse a spirituális növekedés, emelkedettség útját. Ha, megérti, hogy csak ez segít enyhíteni vagy akár megszabadulni a szenvedéstől. A korábbi években szerzett vagy öröklött betegségeket hoz. A mások szolgálata lelki beteljesülést is hozhat.

Szaturnusz R a 7. házban:

Az élet kezdetén nagyon komolytalan hozzáállás az emberekhez és a munkához, a megállapodásokhoz és szerződésekhez, az együttműködéshez és társszerzőséghez stb. Az egyén megtagad minden felelősséget, tárgyilagosságot, hűséget a házasságban vagy üzleti partnerekkel való kapcsolataiban, nem tartja be a becsület és tisztesség kódexét.

Szaturnusz R a 8. házban:

 Csak egy kiút van nagy inspirációval, hogy minden erődet és energiádat, tudásodat és vágyaidat mások szolgálatára irányítsd, hogy megtaláld a spirituális újjászületés és növekedés módjait, a szellem további fejlődését. A barátok és a hasonló gondolkodású emberek körültekintő megválasztása szükséges.

Szaturnusz R a 9. házban:

Szükséges a múlt felhalmozott tapasztalatainak fejlesztése, felhasználása, új ismeretek elsajátítása, lelki fejlődése. Minden kapott információt tárgyilagosan, előítéletek nélkül kell tanulmányozni, elemezni, feldolgozni, és csak azután adjuk át másoknak, miközben tudatában vagyunk minden filozófiai és kultikus áramlatnak, mind a múltnak, mind a korszaknak. A legjobb sikereket a teológia és a történelem, a jog és az állam területén érik el, valamint azon igazságok felkutatásában, amelyek jót és boldogságot hozhatnak az emberiségnek.

Szaturnusz R a 10. házban:

 Az élet kezdetén az egyén a mottót követi: „Az állam én vagyok”, csupán egy burjánzó személyi kultuszt teremt és ismer fel, hamis tekintélyekkel és kibújik a felelősség alól. Szükséges alaposan elemezni korábbi tévedései és téveszméinek okait, kifejleszteni saját tekintélyét, személyiségét. Az élet utolsó harmadában vagy a végén lehetséges egy magas állami poszt, de ahhoz, hogy ne essen el vagy bukjon le, fel kell adni minden rosszat, ami másoknak árthat.

Szaturnusz R a 11. házban:

Csak megerősíti a jól ismert mondást: "Mondd meg, kik a barátaid, és én megmondom, ki vagy." Vannak olyan barátai, akiket fel lehet használni saját ambícióinak kielégítésére, önző célokra. Ennek eredményeként a későbbi években egyszerűen elveszítheti igaz barátait, akik hozzájárulnak lelki növekedéséhez.

Szaturnusz R a 12. házban:

Itt minden szenvedés és gyötrelem csak a korábbi hibák, tévedések, tévedések következménye. A nehézségek elől való menekülés pedig a bátorság és a bátorság hiányának eredménye, és ez nagymértékben rontja az ember helyzetét a környezetben és a társadalomban. A fő feladat az akadályok, korlátozások tudatos keresése és kíméletlenül, a kozmikus törvényeknek engedelmeskedő küzdelme. Ily módon mérsékelheti vagy megválthatja karmáját.

                                                       Retrográd Uránusz

Amikor az Uránusz retrográd, felkelti az igényt, hogy szakítsunk a hagyományokkal, erősítve az egyediség és a megkülönböztető képesség iránti vágyunkat. Ez a legjobb alkalom arra, hogy kifejezd magad. A retrográd Uránusz az új ötletek és a kísérletezés gazdag forrása. A média a legalkalmasabb arra, hogy sok emberhez eljuttassa az új, progresszív eszméket. A Retrográd Uránusz időszaka csodálatos a találékonyság, a kreativitás és az eredetiség kihasználására az ítélőképességben. A megismételhetetlenség, a dobozon kívüliség lesz a legjobb szövetséges a sikerhez vezető úton minden törekvésben.

Uránusz retrográd 2022-ben:

Január 1 - január 18

Augusztus 24. - december 31.

Retrográd Neptunúsz

Ez az időszak, amikor a valóság és az illúzió közötti határvonal elmosódik, és az álmok valóra válhatnak. Használja ki ezt az időt arra, hogy mélyebben elmélyedjen fantáziájában - például írja le egy személyes naplóba, miről álmodik. Álmaid a szokásosnál hangosabban és tisztábban fognak beszélni. A belső törekvések a belső világodba való betekintéshez vezethetnek.

Neptunusz retrográd 2022-ben:

Június 28 - december 4.

Retrográd Plútó a Bak jegyében

Ez a megtisztulás időszaka. Az igazság keresése önmagunkban könyörtelen lehet. De annak alapos elemzése, hogy mire van szüksége, és mire nincs, segít megszabadulni minden felesleges dologtól. A lelkedben lévő veszteség vagy üresség egy időre megzavarhat, megfoszthat az életben való megvetéstől, de a Plútó így teszteli, hogy képes vagy-e hű maradni a célodhoz.

Plútó retrográd 2022-ben:

Április 29-október 8.-ig

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.